Piackutatás
Társadalomkutatás

Kutatásaink

Koncepciótesztek
névtesztek

Piacbecslés
és szemgentáció

Terméktesztek

Márkatesztek

Árvizsgálatok

Csomagolástesztek

Használat- és attitűdkutatás

Reklámvizsgálatok

Imázskutatás

Ügyfél-, munkatárs-
és kereskedői elégedettség- és
lojalitásvizsgálat

Kutatási módszerek

A kutatási célok és keretfeltételek minden megbízásnál mások és mások. Ezért a piackutatás során az egyik első és legfontosabb döntés a helyes és megfelelő kutatási módszer kiválasztása. Ez egy központi kérdés, és csak így biztosítható, hogy az ügyfél azokat az információkat kapja a piackutatás végeztével, melyekre valóban szüksége van.

I. Primer kutatások

Terepmunka
megoldások

Cégünk szívesen áll megbízói részére
akár csak a piackutatás egyes részfeladatainak
megoldásában is.

 • Terepmunka elvégzése: Telefonos és személyes megkérdezések lebonyolítása
 • Telefonos kérdezők kiközvetítése
 • Rekrutálás mélyinterjúkra, csoportos interjúkra, online kutatásokhoz
 • Mélyinterjúk készítése
 • Csoportos interjúk moderálása
 • Fordítás (angol és német nyelvű anyagok,
  kérdőívek, tanulmányok stb.)

Cégünk online panellel nem rendelkezik, de vállalja különféle online kutatások szervezését:

 • Online bulletin board /fórumok
 • Online diary
 • Online mélyinterjúk
 • Online csoportok
 • Vállaljuk speciális célcsoportok megkeresését, akár online kutatás céljából is.

Legfőbb iparágak

A következő iparágakban végeztük eddig a legtöbb piackutatást, de bármilyen más területen is megkeressük a választ a kérdéseire.

 • Autóipar
 • Bank/ pénzügyi szektor
 • FMCG
 • Kereskedelem
 • Média
 • Telekommunikáció
 • Turizmus és közlekedés
 • IT
 • Szolgáltatás
 • Non-profit szervezetek
 • Agrárszektor

minőség és garancia

 • Az intézet minőségi normáinak alárendelt terepmunka és az azt követő munkafázisok biztosítják adataink megbízhatóságát a piackutatás készítése során. Több éves gyakorlati háttérrel rendelkező kérdezőbiztosaink rendszeres képzéseken vesznek részt.
 • Továbbá tagjai vagyunk a PMSZ-nek (Piackutatók Magyarországi Szövetsége), az ESOMAR-nak (Európai Piackutatók Társasága). Ebből kifolyólag nemzeti és nemzetközi irányelveknek megfelelően dolgozunk mint piackutató cég.
 • Piackutató munkánk során minden esetben a hatályos adatvédelmi törvényeknek megfelelően járunk el.
 • Ügyfeleink és válaszadóink anonimitását nagyon komolyan vesszük a piackutatás során. Ha szeretne többet megtudni az adatvédelmi szabályainkról, akkor itt olvashat utána.

Társadalomkutatás

Egyéb kutatási projektek mellett cégünk 2014 óta a Gallup terepmunka partnere. Azóta minden évben cégünk szolgáltatta az adatokat a Gallup World Poll kutatásához.

Ez egy évente megismételt kutatás, amit a világ több mint 150 országában kerül megkérdezésre és a népesség 95%-át lefedi. A társadalomkutatás célja annak felmérése, hogy az emberek milyennek ítélik meg az életüket, életkörülményeiket és milyennek látják a közösséget, amiben élnek. A felmérés eredményei minőségi válaszokkal segítik annak megértését, hogy a világ felnőtt népességének milyen igényei vannak és mi a véleményük az olyan témákról, mint a jólét, egészségügy vagy a foglalkoztatás. A cégünk, mint társadalomkutató intézet, által végzett terepmunka segít abban, hogy a világ számára bemutassuk a Magyarországon élő emberek életkörülményeit.

2014 és 2019 között személyes adatfelvételt végeztünk a társadalomkutatás keretében. Ebben az esetben a Gallup véletlen séta módszerével választotta ki a mintába kerülő háztartásokat. 2020 óta telefonon folytatjuk a kutatást egy RDD módszert alkalmazva.

Több, hasonló jellegű és módszerű kutatást is végeztünk, a legnehezebb módszerektől sem riadunk vissza